Træfældning

Træer er med til at sætte præg på enhver villahave. Træer plantes normalt medens de er små, men med tiden bliver de store og kan dermed også blive dominerende og måske for dominerende.

Derfor er der til tider behov for at få træer fældet for at give lys og luft til havens ejer og planter i øvrigt. Vi tilbyder assistance hertil.

I nogle tilfælde kan man ikke bare fælde træet. Nogle træer er så store og så tæt på bygninger, og / eller har grene, der rækker langt ind over taget. I disse tilfælde klatrer vi op og piller træet ned fra toppen og firer grenene ned stykke for stykke. det kalder vi topkapning.

Kontakt os for besigtigelse og prisoverslag på opgaven.